Waarom Hollandplant

Modern

Door de combinatie van verschillende productiefaciliteiten op de tuinen (onder meer kassen met betonvloer, een tafeltuin, belichting en hijsverwarming kan voor elke teelt en elke order de optimale techniek worden toegepast. De moderne kassen hebben allen grote kappen en belichting, wat de uniformiteit ten goede komt.

Maatwerk

De kwaliteit van onze planten is voor ons essentieel. Daarnaast vinden we het belangrijk om in nauw overleg met onze klanten het juiste planttype te produceren. Persoonlijk contact en waar mogelijk produceren op maat staan dan ook hoog in ons vaandel. De kennis en ervaring van onze medewerkers groeit nog elke dag.

Innovatief

Voor de tuinder is het heel belangrijk dat de achterblijvende planten al in een vroeg stadium uitgesorteerd worden. Dat hebben we gerealiseerd met de door Hollandplant zelf ontwikkelde camera-sorteermachine. Met deze machine worden zaailingen op grootte gesorteerd, zodat zeer uniforme partijen verspeend en afgeleverd kunnen worden. Ook in de afkweekfase ondervinden de planten hiervan veel voordeel. Een ander voorbeeld van innovatief denken is de ontwikkeling en invoering van de zogenaamde ‘blauwe aflever tray’, waarop wij standaard leveren.
Voor u betekent dat:
– minder volume, dus er kan sneller geplant worden,
– de handling van het lege fust is veel eenvoudiger.
– een betere hygiëne.

Logistiek

Op logistiek gebied zijn alle tuinen ingericht op snelle en goed geplande leveringen. De tuinen beschikken over systemen waarmee de planten snel uit de tuin gehaald en verwerkt kunnen worden. Elke tuin heeft een ruim aantal laaddocks tot haar beschikking.

Flexibiliteit

De kwekerijen van Hollandplant zijn zo ingericht dat zowel grote als kleine partijen planten flexibel opgekweekt en afgeleverd kunnen worden. Niet alleen het ras of de zaai- en afleverdatum kan flexibel vastgelegd worden, maar ook bijvoorbeeld de potsoort, het aantal planten per vierkante meter en de belichting. De afleversnelheid wordt aangepast aan de plantcapaciteit van de klant. Bij het noteren van orders worden de wensen van de klant daarom in detail doorgesproken en vastgelegd. Onze afdeling teeltplanning draagt vervolgens zorg voor een correcte uitvoering hiervan.